Contemporary Art Romania

23 October 2006

Atentat la libertatea de exprimareArt.13 din Proiectul de LEGE A CULTELOR, aflat în dezbatere la CAMERA DEPUTAŢILOR:
"În România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă, precum şi ofensa publică adusă simbolurilor religioase."

vs.

ARTICOLUL 30 - Libertatea de exprimare,
alin.1:
Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
+
ARTICOLUL 29 - Libertatea conştiinţei

Criteriul de bază al unei societăţi libere este dreptul fiecărui individ în parte de a avea idei şi opinii diferite faţă de cele acceptate de comunitate.
Cenzura nu este decât un alt sinonim pentru limitare şi mediocritate. Subiectivitatea poate transforma orice idee într-o ofensă, orice încălcare a ideologiei tradiţionale într-o agresiune. Ştiinţa, arta, presa, dar şi opinia individuală nu trebuie cenzurate, pentru că numai astfel ele pot evolua.


Darwin, Nietzsche, Kopernikus, Giordano Bruno, Thomas Jefferson, John Stuart Mill, Galileo Galilei şi multi alţii sunt cei ale căror opinii ar fi putut părea mai mult decât ofensatoare în timpurile lor. Şi totuşi, fără ajutorul lor, societatea umană ar fi arătat altfel astăzi.

Grupul de iniţiativă “OFFENSIVE” invită orice persoană interesată să-şi exprime refuzul faţă de art.13 la manifestul “ARTA LA -13 GRADE”, proiect desfăşurat între 23-28 octombrie 2006.

Această initiaţivă are ca obiectiv atenţionarea publicului şi a autorităţilor, printr-o serie de concerte, dezbateri şi expoziţii plastice, de posibila dezvoltare a cenzurii promovate de art.13 din Proiectul de Lege a Cultelor.
Pentru cei interesaţi, programul acestui proiect se gaseşte pe site-ul
http://www.artala-13grade.ro/.


No comments: