Contemporary Art Romania

01 November 2007

Scrisoare deschisă către Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor


Protestăm public faţă de ordinul Ministrului publicat pe site-ul Ministerului Culturii şi Cultelor, în data de 11.10.2007, care anunţa o sesiune de achiziţii de artă plastică.Semnatarii acestei scrisori deschise doresc să pună în evidenţă faptul că sistemul prin care sunt făcute achiziţiile este unul prost gândit. El este ineficient, discriminatoriu şi contrar oricăror cutume europene. Probleme de fond legate de statutul colecţiei care face obiectul sesiunii de achiziţii:

 1. Deşi MCC face achiziţia, nu este deloc limpede cine este proprietarul de drept al colecţiei rezultate şi ce statut de patrimoniu are aceasta.
 2. Deşi, după cum este anunţat printr-o formulă ambiguă pe site-ul MCC, ştim că „achiziţia se face prin MNAC”, nu este deloc clar dacă MNAC girează profesional prin specialişti alegerea lucrărilor, gerează institutional achizitia sau urmează să fie depozitarul de facto al colecţiei. Ceea ce revine la a spune că nu există o clarificare a relaţiilor dintre MCC si MNAC din punctul de vedere al gestionării şi deţinerii colecţiei.
 3. Indiferent de statutul juridic al colecţiei şi de problema proprietăţii de drept asupra acesteia, ramîn ambigue criteriile de constituire a colectiei: deşi pare a fi vorba despre achiziţia unor lucrări reprezentative pentru arta contemporană românească, procedura de achiziţie face posibilă ofertarea oricărei lucrări „de artă plastică româneasca”, de pildă, pentru a lua un caz limită, o lucrare de secol XIX pe care moştenitorii direcţi ai autorului decid să o vîndă in cadrul sesiunii.
 4. Se adaugă la aceste ambiguităţi un fapt intolerabil pentru o instituţie ca MCC care ar trebui să acţioneze în condiţii de înaltă transparenţă, anume faptul că nicăieri nu sunt anunţate public identitatea şi numărul experţilor care vor face selecţia lucrărilor. Credem că este intolerabil să fim în situaţia de a nu şti nimic în legatură cu identitatea Comisiei, pînă în ultima zi înainte de termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Ţinînd cont de toate acestea,

Nu suntem de acord cu:

1. Cine face achiziţii

Acum selecţia e făcuta la MCC în loc de MNAC.

 • Este o comisie organizată ad-hoc, ce nu a fost oficial anunţată din timp. Nici până acum nu ştim cine face parte din ea.

Selecţia nu ar trebui făcută de MCC, ci de o comisie a MNAC formată din curatori angajaţi ai MNAC, adică din persoane conştiente, responsabile şi direct implicate în colecţia instituţiei din care fac parte.

2. Procedura prin care se fac achiziţii de artă contemporană

Criteriile de selecţie

Preselecţia lucrărilor nu poate fi făcută de către artist pentru MCC. Muzeul trebuie să se documenteze, să aleagă şi să decidă care lucrări pot face parte din colecţia sa.

Metodologia de selecţie a actualei sesiuni de achiziţii care nu permite comisiei o vedere de ansamblu a fenomenului artistic şi nici o selecţie în cunoştinţă de cauză a operelor.

Acum se întâmplă astfel:

 • artiştii care au aflat de anunţ îşi fac dosare (aceste dosare sunt depuse de artişti personal), şi conţin fotografii ale unor lucrări originale sau cataloage
 • perioada de depunere a dosarelor este extrem de scurtă (pentru mulţi artişti trei săptămâni nu sunt suficiente pentru a se informa şi a se pregăti).

Timpul acordat de comisie pentru selecţie

Daca o comisie formată din aproximativ 7 sau 8 membri trebuie să aleagă în aproximativ 10 ore dintr-un volum de aproximativ 600 de lucrări - presupunând că această comisie funcţionează cum a mai făcut-o şi în trecut - atunci patrimoniul naţional de artă plastică se creează printr-o selecţie de o lucrare pe minut, ceea ce este cel putin bizar. Mai mult, alegerea lucrării se face după un material impropriu. Fotografia unei lucrări poate ascunde vicii de tehnică şi nu redă complet dimensiunea estetică a lucrării. Normal ar fi ca lucrarea în sine să fie văzută şi selectată de către comisie.

3. Când se fac achiziţii

Achiziţiile de artă contemporană s-au făcut o dată la 6 ani şi în acelaşi stil.

Achiziţiile trebuie să fie o practică transparentă, FRECVENTĂ şi asumată a muzeului şi nu un ajutor social mascat din partea statului pentru artişti. Pentru acest lucru, muzeelor ar trebui să li se ofere un buget anual de achiziţii şi libertatea de a-l folosi în funcţie de criteriile specifice fiecărei instituţii.

4. Discriminarea introdusă de această sesiune de achiziţii

Actualul ordin al ministrului în privinţa achiziţiei de artă plastică este discriminatoriu faţă de lucrările care fac subiectul unui contract de exclusivitate cu galerii sau faţă de lucrări care aparţin unor colecţionari sau fundaţii şi care sunt disponibile pentru vânzare.

5. Principiul după care este organizată colecţia de artă contemporană

Credem că o colecţie trebuie să pornească de la lucrări şi nu de la dosare alcătuite de artişti. Un sistem sănătos oferă muzeelor posibilitatea de a face lucrul acesta fără intervenţia Ministerului. Suntem de părere că fiecare echipă curatorială a oricărui muzeu trebuie să poată decide asupra achiziţiilor proprii.

În final propunem:

 • Eliminarea tuturor acestor discrepanţe prin propunerile de mai sus.
 • Oprirea actualei sesiuni de achiziţii şi a cheltuirii inutile a 500.000 de euro.
 • Iniţierea unei dezbateri publice care să ia în considerare disfuncţiile de mai sus.

Acest protest se concretizează, din partea artiştilor, prin refuzul de a participa la această sesiune de achiziţii datorită tuturor considerentelor enunţate anterior.

———————————————————————————————————


Lista de semnatari

 1. Daniel Gontz
 2. Dan Popescu
 3. Matei Câlţea
 4. Dumitru Gorzo
 5. Gili Mocanu
 6. Donald Simionoiu
 7. Diana Dochia
 8. Florin Ciulache
 9. Emanuel Borcescu
 10. Serban Savu
 11. Cătălin Burcea
 12. Ana Bănică
 13. Vlad Nancă
 14. Victor Man
 15. Mircea Suciu
 16. Marius Bercea
 17. Sebastian Moldovan
 18. Mihnea Mircan
 19. Matei Bejenaru
 20. Nicu Ilfoveanu
 21. Anca Benera
 22. Ştefan Câlţea
 23. Iuliana Vâlsan
 24. George Vasilache
 25. Adriana Jebeleanu
 26. Alina Popa
 27. Vali Chinchişan
 28. Ana Maria Micu
 29. Cătălin Petrişor
 30. Alexandru Paul
 31. Sorin Tara
 32. Ildiko Muresan
 33. Flavia Marele
 34. Andras Szabo
 35. Ştefan Triffa
 36. Oana Lohan
 37. Bogdan Bordeianu
 38. Radu Dumitriu
 39. Aneli Munteanu
 40. Stefan Cosma
 41. Carmen Acsinte
 42. Alexandru Radvan

Cine mai doreste poate sa se alature actiunii, luni urmind a fi depusa scrisoarea la MCC. Ea poate fi semnata fie la sediul galeriei H’Art fie puteti sa trimiteti un mail pe adresa event@hartgallery.ro in care sa va exprimati acordul.

Lista de semnaturi updatata aici.

No comments: